Retorikk grunnkurs

Albert Einstein sa en gang: Hvis du ikke kan forklare det enkelt, forstår du det ikke godt nok.

Dette kurset gir deg en innføring i de klassiske retoriske virkemidlene for å vite hvordan du kan spisse og forenkle ditt budskap,styrke din gjennomslagskraft og øke din troverdighet.

Enten du skal overbevise, underholde, undervise, informere, lede et møte eller holde en selskapstale, vil du ha stort utbytte av å lære noen retoriske grep for å bevisstgjøre og forbedre din formidling.

Mål

• Å øke dine kommunikasjonsferdigheter
• Å forstå med hvilke virkemidler du kan påvirke mottakeren
• Å bevisstgjøre hvordan du framstår
• Å finne den rette balansen mellom fakta, følelser og tillit
• Å skape den gode dialogen med publikum

Innhold

Innføring i de 7 grunnprinsippene
• Forberedelse og planlegging av et innhold
• Argumentasjon og bevisførsel
• Hvordan orkestrere innholdet
• Hvordan finne det rette språket
• Hvordan huske det du skal si
• Gester, kropp og stemme
• Hvordan analysere det du har framført

Den gode balansen
• Etos: hvordan skape tillit
• Patos: hvordan appellere til følelsene
• Logos: hvordan appellere til fornuften
• Analyse
• Spørsmålsmetoden

Kurset vil være en blanding av teori og praksis. Alle deltakerne vil få muligheten til å framføre to presentasjoner hver med grundige tilbakemeldinger.

Maks antall: Åtte stykker

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker å lære retorikk for å forbedre sine kommunikasjonsevner.

Retorikk grunnkurs kan også tilpasses for bedriftsinterne kurs. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Oslo

Dato:

26.-27.oktober 2020

30.november- 1.desember 2020

8.-9.februar 2021

Tidspunkt:

09-15.30

Sted:

Anker kurs og konferanse, Storgata 33.

Kursavgift:

8900 inklusive kursmateriell og lunsj