Retorikk for kvinner

Opplever du i visse sammenhenger at det er vanskelig for deg å ta ordet?
Ønsker du å kommunisere tydeligere, bli tryggere og få større gjennomslag for dine ideer?

Målgruppe

Retorikk for kvinner er kurset for kvinner som ønsker å lære seg grunnleggende presentasjonsteknikk. Vi vil gjennomgå ulike klassiske retoriske verktøy for at du skal lære deg å kommunisere mer profesjonelt, overbevisende og sikrere. Vi vil presentere og drøfte ulike måter å kommunisere på, og se på hvordan vi kan bli bedre til å formidle et budskap på en overbevisende måte.

Mål

• Økt selvfølelse
• Bli tryggere på å ta ordet blant (mannlige) kolleger
• Bli mer bevisst på hvordan du framtrer
• Få verktøy som gjør at du handler mer profesjonelt og takler vanskelige situasjoner på en bedre måte
• Få verktøy som gjør at du er bedre rustet til å bygge opp og holde et engasjerende innlegg

Innhold

• Hvordan bruke retoriske teknikker til å påvirke
• Et av dine viktigste verktøy – din kropp og stemme
• Hvordan disponere et innhold
• Hvordan håndtere nervøsitet og framstå tryggere
• Bevisstgjøring av ulike hersketeknikker
• Typiske kvinnelige fallgruver
• Bevisstgjøring av deg selv og ditt eget potensial
• Hvordan engasjere og få folk interesserte

Retorikk for kvinner er et åpent kurs fra én til to dager med maksimum åtte deltakere. Kurset kan også tilpasses etter behov, og legges opp med færre timer for bedrifter eller en større gruppe.

 

Oslo

Dato:

29. - 30.november

Tidspunkt:

09-16

Sted:

Confex Norge AS

Kursavgift:

Se www.confex.no