Individuell coaching

Målgruppe

Du skal holde din første presentasjon og trenger veiledning til planlegging og framføring.
Du har en del erfaring, men ønsker å styrke budskapet eller selve formidlingen.
Du ønsker å få tilbakemeldinger på en bestemt presentasjon du skal framføre.
Du har problemer med å takle nervøsitet.

Du får hjelp til

  • disponering
  • språklige formuleringer
  • stemmebruk og kroppsspråk
  • bruk av rommet
  • mental forberedelse

Tilbakemelding

Coachen vil være tilstede blant tilhørerne, og observere hva som fungerer bra, og hva som kan fungere bedre i forhold til innhold og din personlige framføring.

Nervøsitet

Tar nervene overhånd og hindrer personligheten din i å komme frem?

Få personlig hjelp og trening i å håndtere ulike følelser, og snu nervøsiteten til noe positivt.

Ta kontakt for individuell coaching.