Forhandlingsretorikk

Forhandlingsteknikk

Forhandlinger er verktøyet man bruker for å oppnå det man ønsker fra de personer/ bedrifter som er i stand til å oppfylle ønsket. En viktig del av forhandlinger er drøftelser og forberedelser som finner sted før det inngås en avtale. Forhandlinger gjennomføres ved kommunikasjon hvor partene utveksler krav, ønsker og argumenter. En vellykket forhandling handler mer om å løse utfordringer enn om å vinne. Resultatet av en forhandling skal føre til et vellykket samarbeid i fremtiden hvor grunnlaget legges i selve forhandlingene og hvor partene opplever samarbeidet som positivt for begge. Har du tenkt over at måten du kommuniserer på vil påvirke forhandlingsresultatet?

Du lærer å:

  • Analysere, planlegge, strukturere og gjennomføre en forhandlingssituasjon.
  • Øve på hvordan man selv fungerer i en forhandlingsituasjon, hvordan man får sterkere gjennomslagskraft og hvilke teknikker som passer best for deg.
  • Identifisere egne og andres styrker i kommunikasjon og innhold/strategi.
  • Bruke verktøy i uoversiktlige situasjoner og forstå de atferdsmessige aspektene i bl.a. argumentasjon, spørreteknikker og kroppsspråk.
  • Bygge tillit og seriøsitet slik at de ønsker å inngå en kontrakt med deg.
  • Håndtere egne følelser og press/negativ energi fra andre.

Målet med kurset er:

  • Gi deltakerne kompetanse, verktøy, refleksjon og motivasjon til å oppnå bedre resultater i forhandlinger og samtidig skape en god følelse i seg selv og den/de andre.
  • Bevisstgjøre og sette i gang en prosess i den enkelte som gjør at vedkommende ser seg selv bedre, kommuniserer tydelig og motiverende, og blir i stand til å finne mulighetene i enhver forhandlingssituasjon.

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for ledere, forhandlingsledere, innkjøpere, selgere og alle som ønsker å forsterke sin egen kommunikasjon, oppnå mer og bruke sine sterke sider mer optimalt.

Om kursholder
Grethe Holtan som er utdannet MBM (Master of Business and Marketing) fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun har jobbet i inn- og utland som leder både på strategisk og operativt nivå. Hun har blant annet jobbet for Shell International, Shell Skandinavia og Norske Shell. Hun har ledet flere kursbedrifter, ledet store forhandlinger med både stat, kommune og det private næringsliv. Hun har sittet på begge sider av forhandlingsbordet og er i dag forfatter, foredragsholder, kursleder, coach og daglig leder i Sinius AS. Hun har i en årrekke trent og hjulpet mange bedrifter og privatpersoner, og kan vise til svært gode referanser.

Dette kurset er et samarbeid mellom Talefot og Sinius.

 

Oslo

Dato:

19.-20.august 2015

21.-22.oktober 2015

9.-10.november 2015

Tidspunkt:

09.-15.30

Sted:

Sinius AS, Balders gate 11 på Frogner i Oslo.Kurslærer er Grethe Holtan.

Kursavgift:

Kr. 8900,- inklusive kursmateriell og lunsj